Storaksjonær flagger i DNO

Investor står frem med DNO-aksjer for 386 millioner kroner.

Foto: DNO
Energi

JPMorgan & Co (JPMCC) har økt sin beholding i DNO etter at JP Morgan Asset Management-fond har økt sin beholdning. Ny beholdning er 45.461.899 aksjer. noe som tilsvarer 5,02 prosent. Det var 1. juli flaggegrensen ble brutt.DNO-aksjen stiger 4,4 prosent til 8,49 kroner. Det betyr at JPMCC-posten er verdt 386 millioner kroner.

Nyheter
Børs