TTS avviser krav på 482 millioner

Etter TTS vurdering er de fremsatte krav uten rettslig og faktisk dekning, sier selskapet om krav på nesten en halv milliard kroner.

Energi

Mandag mottok TTS Marine ASA brev fra advokatfirma Vogt&Wiig. Her fremmer de et krav på vegne av datterselskap tilhørende konkursboet til Ability Drilling ASA på i alt 481,92 millioner kroner.TTS har ved børsmeldinger av 29.4.2009 og 26.5.2009 allerede avvist krav fra Ability Drilling ASA på 281,42 millioner kroner knyttet til kontraktene på landrigg 1 og 2, da kravene etter TTS oppfatning er uten rettslig og faktisk grunnlag.Det nye kravet er delvis en gjentakelse av tidligere fremsatte og avviste krav, samt ytterligere krav knyttet til avtaler mellom partene, skriver TTS i en melidng.Etter TTS vurdering er de fremsatte krav uten rettslig og faktisk dekning, og kravene synes å ha sin basis i en forståelse av faktiske og kontraktsmessige forhold som ikke deles av TTS, heter det.