Vannstanden fortsetter å stige

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner stiger videre, og vannstanden er nå flere steder over 60 prosent.

Foto: Scanpix
Energi

Ved utgangen av uke 26 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner i hele landet på 59,4 prosent, opp fra 55,9 foregående uke, viser tall fra NVE.Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var på 67,5 prosent.Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 61,2 prosent, opp fra 57,9 prosent.Vest-Norge (område 2) hadde lavest fylling med 55,3 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 60,6 prosent. Det innebærer en oppgang fra uken før fra hhv. 51,1 og 57,4 prosent.Statistikken omfatter 97,1 prosent av landets magasinkapasitet.Fyllingsgraden i vannmagasinene 1998-2009.