Wellington Management har solgt på vegne av sine klientkonti solgt 1.120.400 aksjer i Acergy. Ny beholdning er 8.762.500 aksjer, noe som tilsvarer 4,49 prosent.