Rocksource annonserer i dag at selskapet har besluttet å gå inn i Mexicogulfen. Gjennom en farm-in avtale får selskapet tilgang til andeler i åtte blokker, hvorav flere med positive EM-prospekter. Avtalen muliggjør en akselerering av selskapets boreprogram som kan bidra til produksjonsvekst og økt verdiskaping på kort til mellomlang sikt, skriver selskapet i en melding.- Gjennom denne avtalen får vi tilgang til en rekke prospekter og flere potensielle letebrønner på kort sikt. Prospektene har høy funnsannsynlighet og eventuelle funn kan i mange tilfeller settes raskt i produksjon. I tillegg er skattebetingelsene i Mexicogulfen svært gode. Porteføljen vi nå har fått tilgang til gir oss et godt fotfeste i et av verdens viktigste leteområder, og bidrar til å øke vekstpotensialet i selskapet, sier Trygve Pedersen, administrerende direktør i Rocksource ASA i en kommentar.