Norwegian Energy Company ASAs oljeproduksjon i juli var 11.500 fat oljeekvivalenter per dag, melder selskapet mandag.Ved utgangen av juli var Norecos produksjonsrate ca 13.000 fat per dag. Norecos produksjon vil øke i andre halvdel av 2009 når nye brønner på Nini og Brage settes i gang og det nye feltet Nini Øst starter produksjon.Utbyggingen av Nini-Øst-feltet går etter planen, hvor produksjonsbrønner nå vil bli boret. Nini Øst vil øke Norecos produksjon med mer enn 3.000 fat per dag når feltet starter produksjon i 4. kvartal 2009.Oppnådd pris for juli var 63 dollar per fat oljeekvivalent. Den oppnådde prisen reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.