Odim melder om et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner i 2. kvartal, ned fra 79 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet falt fra 73,4 til 25,6 millioner kroner, mens driftsinntektene løftet seg fra 502,1 til 562,6 millioner kroner.Selskapet skriver i rapporten at ordreinngangen i kvartalet var på 443 millioner kroner, mens ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 1,9 milliarder kroner.- Vi har vært gjennom et begivenhetsrikt kvartal der det kommersielle gjennombruddet til det nye banebrytende ankerhåndteringssytemet Odim Smart AHTS har vært viktigste milepæl. Dessverre har også kvartalet vært preget av noen hendelser som har påvirket marginen. Dette gjelder både redusert aktivitet innenfor segmenter som historisk har hatt relativt høye marginer, og at vi har undervurdert den tekniske gjennomføringen av noen nye større prosjekter.- Dette har vi tatt tak i og er i ferd med å etablere en ny modell for prosjektgjennomføring. Vi venter nå en tilfredsstillende lønnsomhet i tilsvarende prosjekter fremover. Vi har også initiert et nytt kostnadsprogram som vil bli konkludert i løpet av tredje kvartal, sier konstituert konsernsjef Arild Hatløy i en kommentar.