På Ormen Lange-feltet ble det satt dybderekord i fjernstyrt rørkobling nylig, da et rør i drift ble koblet på 860 meters dyp.I oljesjargongen kalles det hot tap-operasjoner når reparasjoner, utskiftninger eller tilkoblinger av rør skjer mens det er trykk i røret, det vil si at det produserer. Man unngår på denne måten dyre nedstengninger og kan lettere koble nye rørsystemer.Rekorden ble satt i begynnelsen av august. Det var to operasjoner som ble utført, og hensikten var å knytte en bunnramme på den sørlige delen av feltet til den eksisterende infrastrukturen på havbunnen, opplyser i StatoilHydro på sin hjemmeside.- Å kunne koble seg på et produserende rør i drift, gir vesentlige kostnadsbesparelser i tillegg til at det gir oss økt fleksibilitet på dypt vann, sier direktør for marin teknologi og operasjoner, Bjørn Kåre Viken.Operasjonene foregikk på 860 meters dyp og ble fulgt og kontrollert fra havoverflaten. På havnebunnen er det plassert 100 sensorer, 23 kameraer og 18 undervanns-PC-er som sender informasjon gjennom kraftige ledninger til overflaten.- Denne teknologien, hvor StatoilHydro er verdensledende, vil være viktig også for fremtidige prosjekter. Dette vil gi vesentlige besparelser fordi den åpner for å benytte eksisterende rør, sier Viken.