DNO frykter spekulasjoner og misforståelser

DNO er livredde for at børsen offentliggjør møtereferat.

Oslo Børs meldte torsdag ettermiddag at børsklagenemnden har gitt DNO medhold i sak om brudd på informasjonsplikt, men selskapet slipper ikke bot på 942.228 kroner for brudd på opplysningsplikten overfor regulert marked.DNO bestrider i en melding fredag at Oslo Børs har rett til å offentliggjøre referatet fra Oslo Børs' møte 17. juni 2009. Der kom det frem alvorlige beskyldninger mot DNO, som selskapet bestrider og som heller ikke støttes av Børsklagenemnden.Ifølge DNO kan ofentliggjøring av referatet føre til spekulasjoner og misforståelser. DNO mener at offentliggjøring ikke er nødvendig i forhold til markedet og at det er irrelevant for verdsettelsen av selskapet.10. oktober solgte DNO 43 millioner egne aksjer til en til nå ukjent kjøper. Dokumenter fra Oslo Børs viser at det var den kurdiske oljeministeren Ashti A. Hawrami som stod bak kjøpet, skriver DN.DNO-aksjen stiger 4,1 prosent til 7,06 kroner.Her finner du pressemeldingen fra børsklagenemnden og børsmeldingen fra DNO