DNO retter feil i årsrapport

DNO med børsmelding om feil.

Oljearbeidere - Foto: AP

DNO har sendt ut melding som omtaler aksjesalget av KRGs 43 millioner DNO-aksjer. Beløpet var 169,7 millioner kroner pluss 5,7 millioner kroner, som gikk inn på to forskjellige VPS-konti.- Årsrapporten for 2008 viste ved en feil det første salg, på om lag 170 millioner kroner. Det korrekte tall for transaksjonen er 175,3 millioner kroner, opplyser DNO.175,5 mill. Den 10. oktober 2008 kom meldingen fra DNO, som fortalte om et hemmelig aksjesalg av DNOs egne aksjer.DNO solgte da 43.873.960 egne aksjer til 4 kroner per stykke. Selskapet solgte da rubbel og bit av egne aksjer, men satt igjen med opsjoner for kjøp av 60 millioner aksjer.Kjøperen var de kurdiske regionale myndighetene, og totalt var beløpet på 175,5 millioner kroner.170 mill. I DNOs årsrapport stod det at selskapet kun fikk 170 millioner kroner for aksjene, skrev Dagens Næringsliv.- Det kan være en skrivefeil eller hva som helst annet, men dette vet jeg ikke. Folk har tatt helg og jeg greier ikke å finne ut det nå, sa DNO-talsmann Ketil Jørgensen til avisen.Ifølge DNOs talsmann er det ikke betalt noe mer enn "normalt" til selskapets megler i forbindelse med handelen.