DOF-datter henter 40 millioner

Har fire store ankerhåndteringsfartøy som skal bygges ferdig.

Adm. Dir. i DOF, Mons Aaas

DOF-datter DOF Installer har fullført en rettet emisjon av 800.000 aksjer til kurs 50 kroner, går det frem av en børsmelding.Hovedeier DOF Subsea Holding er tildelt 567.000 aksjer, og har etter dette 53 prosent av aksjene.Deler av provenyet skal gå til å finansiere bygging av fire store ankerhåndteringsfartøy som skal bygges på hos STX Norway.