Dong har problemer

Siri skaper problemer for Dong.

Foto: iStockphoto
Energi

I forbindelse med en rutinemessig undersøkelse på Siri-plattformen har operatøren Dong Energy oppdaget uregelmessigheter. Det har resultert i at produksjonen midlertidig har blitt stoppet mens årsaken og utberedelsen blir klarlagt.Ifølge Norwegian Energy Company (Noreco) skal de neste dagene brukes til videre undersøkelser og analyse. Tidspunkt for oppstart av produksjonen på Siri er ikke kjent.

Nyheter
Børs