Fant gass nord i Nordsjøen

Selskapet VNG Norge (Operations) AS har gjort et gassfunn som vurderes som interessant i Agat-formasjonen, rundt 50 kilometer nord for Gjøafeltet, nord i Nordsjøen.

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil

Brønnen, omtalt som 35/3-7 S, anses sammen med to andre funn i den samme formasjonen som interessant for framtidig utbygging, opplyser Oljedirektoratet.Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnene til sammen er mellom tre og åtte milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.Brønnen ble boret til en dybde på 3.945 meter under havflaten på 257 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin. Den er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen, som er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 270, blir nå permanent plugget og forlatt.Tillatelsen deles mellom selskapene RWE Dea Norge AS (15 prosent), VNG Norge AS (20 prosent) og VNG Norge (Operations) AS (65 prosent). Sistnevnte er operatør.De to andre funnene i Agat-formasjonen ble påvist så tidlig som i 1980. (©NTB)