KRG tjente 100 mill. på DNO-aksjer

Myndighetene i Kurdistan innrømme aksjekjøp.

DNO International adm. dir. Helge Eide - Foto: Scanpix

I en pressemelding datert 19. september, kommer det frem at det faktisk var de kurdiske regionale myndighetene (KRG) som var kjøperen av DNO-aksjer 10. oktober 2008.Aksjene, som ble solgt over en periode i vår, ga KRG en gevinst på 100 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.Ifølge e-poster Oslo Børs fikk utlevert av HSBC, omtalte DNO transaksjonen som en "megler til megler-transaksjon til Oslo Børs", uten å nevne KRG eller Hawrami. I realiteten var det direkte kontakt mellom Hawrami og Helge Eide i DNO.Selskapet gir i pressemelding en punktvis forklaring på aksjekjøpet, gjengitt i sin helhet under;

  1. KRG har gjennomført transaksjonen med eneste hensikt å hjelpe DNO å øke kapitalen som kreves for sine prosjekter i Kurdistan-regionen. Vi ønsker å gjøre det helt klart at verken KRG eller noen av dens departementer, embetsmenn, har ansatte eller rådgivere nytte direkte eller indirekte, gjennom DNO eller Genel Enerji fra transaksjonen eller påfølgende videresalg av aksjene referert av Oslo BørsKRG har gjennomført transaksjonen med eneste hensikt å hjelpe DNO å øke kapitalen som kreves for sine prosjekter i Kurdistan-regionen. Vi ønsker å gjøre det helt klart at verken KRG eller noen av dens departementer, embetsmenn, har ansatte eller rådgivere nytte direkte eller indirekte, gjennom DNO eller Genel Enerji fra transaksjonen eller påfølgende videresalg av aksjene referert av Oslo Børs
  2. KRG hadde avtalt en forskuddsbetaling / kontanter på lån til Genel Enerji, men det var mer praktisk for de KRG å ordne betaling for aksjene direkte i stedet for første sende penger til Genel Enerji i et annet land.KRG hadde avtalt en forskuddsbetaling / kontanter på lån til Genel Enerji, men det var mer praktisk for de KRG å ordne betaling for aksjene direkte i stedet for første sende penger til Genel Enerji i et annet land.
  3. Dr Ashti Hawrami, KRGs naturressursminister, har alltid handlet i sin offisielle egenskap av statsråd, og ikke på et personlig grunnlag som det synes å ha vært uansvarlig underforstått i noen av opplysningene gitt av Oslo Børs og noen påfølgende kommentatorer.Dr Ashti Hawrami, KRGs naturressursminister, har alltid handlet i sin offisielle egenskap av statsråd, og ikke på et personlig grunnlag som det synes å ha vært uansvarlig underforstått i noen av opplysningene gitt av Oslo Børs og noen påfølgende kommentatorer.
  4. Selv om vi innser at det ikke er vår oppgave å kommentere DNOs rapportering krav til Oslo Børs, finner vi det forbausende at Oslo Børs gitt slike sensitiv informasjon til markedet uten noen forsøk på å søke avklaring fra oss.Selv om vi innser at det ikke er vår oppgave å kommentere DNOs rapportering krav til Oslo Børs, finner vi det forbausende at Oslo Børs gitt slike sensitiv informasjon til markedet uten noen forsøk på å søke avklaring fra oss.
  5. Det er velkjent at investorer alltid har sett positivt på nyheter relatert til KRG i forhold til selskapene som arbeider i Kurdistan-regionen. Utgivelsen av denne informasjonen og måten den ble sluppet på presset opp DNO-aksjen på fredag, uten noen kommersielle grunn. Vi mener at Oslo Børs skulle vært forsiktig med denne saken, snarere enn uforvarende og gjennom interne kamper med DNO som bidrar til denne uverdige spekulasjon.Det er velkjent at investorer alltid har sett positivt på nyheter relatert til KRG i forhold til selskapene som arbeider i Kurdistan-regionen. Utgivelsen av denne informasjonen og måten den ble sluppet på presset opp DNO-aksjen på fredag, uten noen kommersielle grunn. Vi mener at Oslo Børs skulle vært forsiktig med denne saken, snarere enn uforvarende og gjennom interne kamper med DNO som bidrar til denne uverdige spekulasjon.
  6. I konklusjonen har KRG alltid vært og skal fortsette å være støttende for bedrifter som arbeider i Kurdistan-regionen. Vi er svært takknemlige spesielt for innvielsen av DNO og Genel Enerji, som både har investert betydelig i regionen. KRG ble sist uke enige om å øke andelen av Genel Enerjis betalinger med hensyn til eventuelle lokale olje salg, og vil gjøre det samme for DNO i sin tid.I konklusjonen har KRG alltid vært og skal fortsette å være støttende for bedrifter som arbeider i Kurdistan-regionen. Vi er svært takknemlige spesielt for innvielsen av DNO og Genel Enerji, som både har investert betydelig i regionen. KRG ble sist uke enige om å øke andelen av Genel Enerjis betalinger med hensyn til eventuelle lokale olje salg, og vil gjøre det samme for DNO i sin tid.