Meglerhus: 2 x kjøp, 1 x selg

Meglerhus går ut med to kjøpsanbefaling og en salgsanbefaling i seismikksektoren.

DnB NOR Markets - Foto: Scanpix

- Det har vært en solid oppgang i seismikksektoren den siste tiden, og det uten at det har kommet betydelig nyheter eller noen tilsvarende forbedring i de underliggende markeder, skriver DnB NOR Markets i dagens morgenrapport.- Vi venter at etterspørselen vil øke i 2010, men oljeselskapene vil fortsatt legge tyngde bak å få redusert marginene hos disse leverandørene. Prisingsforholdet mellom PGS og CGGVeritas er imidlertid etter vårt syn skjevt. På våre estimater vil sistnevnte ikke tjene penger i 2010, mens PGS fortsatt vil komme ut på plussiden, heter det.Basert på DnB NOR Markets' underliggende verdi på de to aksjene og de langsiktige multiplene får PGS en kjøpsanbefaling og CGGVeritas en salgsanbefaling.Kursmålet på PGS er 60 kroner per aksje, mens kursmålet på CGGVeritas er 12 dollar.- I likhet med for PGS ser vi også noe ytterligere oppside i TGS og har her en kjøpsanbefaling med et kursmål på 90 kroner per aksje, skriver meglerhuset.