Nå skal Økokrim se på DNO-saken

DNO-aksjen slaktes på børsen og selve saken raser videre. Nå sendes saken over til Økokrim.

Oljearbeidere - Foto: AP

Kredittilsynet overlater nå det videre arbeidet med DNO-saken til Økokrim for vurdering og eventuell videre oppfølging, melder førstnevnte institusjon torsdag.Les alt om DNO-saken her!Tilsynet viser til "de opplysninger som foreligger", og melder videre at de har vært løpende orientert i saken.Kredittilsynet mener de har gjort enkelte undersøkelser allerede, og at Økokrim ble tidlig konsultert.- Ut fra de opplysninger som foreligger har Kredittilsynet funnet det mest hensiktsmessig å overlate sakskomplekset til Økokrim for en nærmere vurdering og eventuell videre oppfølging. I denne vurderingen er det bl.a. lagt vekt på at saken kan ha aspekter utover de rent verdipapirrettslige. I tillegg legges det vekt på at det internasjonale politisamarbeidet etter alt å dømme vil være den beste kanalen for eventuelt å få belyst omstendighetene rundt de aktuelle transaksjonene i DNO, opplyses det.