Negativ inntektseffekt for Prosafe

"Safe Concordia" frigis fra kontrakten tidligere enn planlagt, noe som gir en negativ inntektseffekt for Prosafe.

Energi

Prosafe opplyser i en melding at "Safe Concordia" vil frigis fra kontrakten med Interpetroleum og Pemex tidlig i oktober i stedet for i slutten av desember.Som følge av dette får selskapet en negativ inntektseffekt på 6,6 millioner dollar.Prosafe ser for seg at enheten innen kort tid vil få flere tilbud om både korte og langsiktige oppdrag.

Nyheter
Børs