Norad støtter oljesandprosjekt på Madagaskar

Utviklings- og miljøminister Erik Solheim (SV) er sterkt kritisk til oljesandprosjektet i Canada. Samtidig er han ansvarlig statsråd for norsk bistand til et lignende prosjekt på Madagaskar.

Erik Solheim Foto: Scanpix
Energi

Norad støtter Madagaskar med 36 millioner kroner. Pengene skal bistå landet med å utnytte sine oljeressurser, deriblant Bemolanga, ett av verdens største uutbygde oljesandfelt, skriver Aftenposten.- Dette er en utvinningsmetode som er miljømessig enda verre enn den StatoilHydro planlegger i Canada, sier generalsekretær Rasmus Hansson i miljøvernorganisasjonen WWF.- Utvinning av oljesand fra åpne dagbrudd er ekstremt arealkrevende. All natur i området blir gravd opp, helt opp i en koker og så kommer olje ut i den ene enden og ødelagt natur i den andre. Behovet for infrastruktur knyttet til oljeutvinning vil også kunne medføre svært skadelige naturinngrep, sier han.Konsekvensene vil være særlig ille ettersom Madagaskar har et unikt plante- og dyreliv, mener han.Solheim forsvarer Norad-prosjektet, men sier at han ikke var kjent med oljesandprosjektet. Han påpeker at Norge ikke kan diktere andre lands oljevirksomhet.

Nyheter
Næringsliv