Nordnet på lag med DNO-aksjonærene

Kundene hos nettmeglere skjelver i buksene før DNO-handelen settes i gang igjen. (Korrigert og utvidet)

Foto: iStockphoto

DNO-aksjen vil bli handlet fra klokken 09:00 torsdag. I mellomtiden sitter aksjonærene på pinebenken. Aksjen vil falle, det er det ingen tvil om. Om raset blir på 30, 50 eller 70 prosent gjenstår å se.For Nordnets kunder som har lånt penger for å kjøpe DNO-aksjer er det ekstra spennende. Meglerhuset ønsker at berørte kunder går gjennom sine depoter for å gjøre en ny vurdering av sin belåningsverdi, der de må trekke ut hele verdien av DNO-aksjene.Dersom depoet blir overbelånt, må kunden straks sette inn mer penger, eller selge andre verdipapirer på depotkontoen, skriver Nordnet i en melding til berørte kunder.- Vi kan ikke garantere at tvangsregulering ikke vil skje, men jo mer kapital eller andre verdipapirer som kommer inn på depotet jo større marginal får du mot et eventuelt kursfall, skriver Nordnet i en melding til berørte kunder.Tonje Eline Finnebråten, markedssjef hos Nordnet, sier til HegnarOnline at meldingen er sendt ut for å gjøre DNO-aksjonærene oppmerksomme på situasjonen. Man har en løpende oversikt over situasjonen.Nordnet ser på det som har skjedd med DNO som en uforutsett hendelse og ønsker med sin kommunikasjon kun å informere slik at deres kunder er best mulig forberedt til børsåpning i morgen.NetFonds Konkurrenten Netfonds hadde før suspensjonen ble innført en egenkapitalgrad på 50 prosent. Nå er den oppjustert til 60 prosent. Det vil bli vurdert å fjerne muligheten for gearing i aksjen. Så lenge aksjen ikke omsettes, er den dessuten verdiløs som pant.Kundene har fått to dager til å stille ekstra sikkerhet. Uansett er det NetFonds-kundenes stop loss-avtaler som nå vil trå i kraft.Netfonds opplyser til HegnarOnline at deres kunder ikke har store poster i DNO.Rettelse Ved en inkurie ble uttalelsene i de siste avsnittene tillagt Nordnet i en tidligere publisert artikkel om saken på HegnarOnline. Det rette er NetFonds.