Nytt Prosafe-lån

Prosafe vil utstede et nytt obligasjonslån.

Prosafe vil ifølge en melding utstede et nytt obligasjonslån med løpetid til oktober 2012.Selskapet vil refinansiere eksisterende gjeld. Pengene skal dessuten benyttes til generelle selskapsmessige formål.Pareto Securities er engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.