Oceanteam tapte i retten

Oceanteam har gått på et nederlag i en nederlandsk domstol.

Foto: Oceanteam

En nederlandsk domstol har dømt Oceanteam ASA til å betale VOF Bouwcombinatie Egmond (BCE) 3,2 millioner euro pluss renter fra 29. mai 2009.BCE har søkt arrest i OceanTeams eiendeler som bankkonti, aksjer og andre eiendeler. Denne prosessen pågår fortsatt, opplyses det.Oceanteam ASA vil anke avgjørelsen.Videre opplyses det at tegningsperioden i forbindelse med emisjonen i selskapet blir forlenget med tre dager til 24. september 2009. Investorer som allerede har tegnet seg har mulighet til trekke seg innen to dager som følge av informasjonen som nå er offentliggjort.Børspausen blir opphevet 15:18.Les hele meldingen her