Odim er i spill

Her er de to heteste kandidatene til å overta Odim.

Energi

Mandag ble det kjent at Odim ASA hadde mottatt brev fra Rolls-Royce Marine AS, som per i dag eier 33 prosent av aksjene i selskapet.I brevet varsles om at Rolls-Royce Marine AS vil at styret i Odim ASA skal innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i den hensikt å velge et nytt styre samt velge nye medlemmer til nominasjonskomiteen.I brevet gir Rolls-Royce Marine AS også uttrykk for at det ville være passende for Rolls-Royce Marine AS i egenskap av å være den største aksjonæren i Odim ASA, å ha to medlemmer av styret samt ett medlem av nominasjonskomiteen.I realiteten er Odim i spill, skriver DN. Avisen erfarer at SEB Enskildas corporatemedarbeidere har brukt tid på å markedsføre Odim som en industriell investeringsmulighet overfor både National Oilwell Varco i Kristiansand og Kongsberg Maritime. Så langt har ikke dette resultert i noe bud.

Nyheter
Børs