Olje- og gassfunn i Norskehavet

StatoilHydro har gjort et funn av olje og gass på Nona-prospektet 10 kilometer sørøst for Åsgard-feltet i Norskehavet.

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil
Energi

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 13-31 millioner fat olje og 1-2 milliard standard kubikkmeter gass.- Nona-funnet er et nytt bevis på at den feltnære letingen på Haltenbanken gir resultater, sier StatoilHydros leder for feltnær leting på Haltenbanken Sivert Jørgenvåg.Han tror det fortsatt er mulig å gjøre nye funn i området.Oljedirektoratet opplyser at også Lundin Norway AS, som er operatør for utvinningstillatelse 338, har påvist olje, de i en undersøkelsesbrønn 4 kilometer sør for oljefunnet 16/1-8 og 15 kilometer øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.Det blir igangsatt omfattende studier for å kunne bestemme størrelsen på dette nye oljefunnet og om det kan være drivverdig. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv