Oljeinvesteringene i vekst

Investeringene i olje- og gassvirksomheten for 2010 anslås til 145 milliarder kroner, 9 milliarder mer enn ved forrige rapportering.

Bølgene treffer en plattform - Foto: Terje Eide / Statoil
Energi

Anslaget for 2010 er 12,6 milliarder, eller 9,5 prosent, høyere enn tilsvarende anslag for 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Det er investeringene til felt i drift, leting, landvirksomheten og rørtransport som ventes å øke, mens tallene for feltutbygging viser nedgang.Leteinvesteringene i 2010 blir anslått til hele 35 milliarder kroner, 3,6 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2009. Målt i løpende priser er dette det høyeste leteanslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985.Mange felt på norsk kontinentalsokkel har passert toppen, og produksjonen er avtagende. For å forlenge disse feltenes levetid og optimalisere driften motiveres operatørene til å fremskaffe mulige tilleggsressurser. Derfor bores og planlegges mange avgrensnings- og letebrønner i nærheten av eksisterende infrastruktur.Anslaget for investeringer i 2009 nedjusteres svakt til 143,5 milliarder. Dette er 1,7 milliarder kroner lavere enn anslått i forrige kvartal. Anslaget er 14,7 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2008.Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av august. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv