Oljenyheten som kan sende Oslo Børs oppover?

For en oljedrevet Oslo Børs tikker det inn gode nyheter mandag.

For en oljedrevet Oslo Børs tikker det inn gode nyheter mandag.Finansinstitusjonen Goldman Sachs melder nemlig mandag at økt industriproduksjon samt fallende lagre tyder på at det amerikanske oljemarkedet er i ferd med å ta seg opp.Det fremgår av en analyse som meglerhuset har publisert, ifølge Bloomberg.- Selv om de amerikanske lagernivåene er høye, venter vi fortsatt at de samlede amerikanske petroleumslagrene vil falle ned mot nivåer rundt 10-års snitt i løpet av året, heter det i oppdateringen.Meglerhuset gjentar oljeprisestimatet på 85 dollar i snitt for 2009.Brent for levering i oktober faller mandag under 70 dollar fatet igjen, og omsettes for 69,65 dollar, en nedgang på 2,34 prosent.