- Oljeproduksjonen vil falle

Oljedirektoratet jekker ned sine estimater for utvinnbare ressurser.

Kvitebjørn-plattformen - Foto: Statoil
Energi

Oljedirektoratet er i dag ute med sin ressursrapport for 2009.I denne forbindelse er ressursestimatet for Barentshavet oppdatert, og anslaget for utvinnbare ressurser er redusert fra 1030 til 910 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter.- Antatte volumer av olje og gass i bakken har økt noe, men erkjennelsen av dårligere reservoaregenskaper enn antatt, avstanden til markedet og kostnader knyttet til utbyggingsløsninger har redusert forventningen til hvor stor andel som kan produseres, heter det.Direktoratet skriver at ressursene for Nordsjøen og Norskehavet også vil bli oppdatert i løpet av 2010.Oppdaterte ressurstall for Nordland VII og Troms II vil komme i forbindelse med revideringen av helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010.Les hele meldingen her.

Nyheter
Næringsliv