Prosafe låner en halv milliard

Prosafe har hentet inn 500 millioner kroner gjennom et obligasjonlån.

Prosafe har gjennomført innhentingen av et obligasjonlån på 500 millioner kroner i det norske kredittmarkedet, går det frem av en børsmelding. Obligasjonen utløper 14. oktober 2013.Pengene skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld og generelle bedriftsformål.Prosafe har samtidig kjøpt tilbake 188,5 millioner kroner i obligasjonslån "PRS02", med forfall 9. mars 2010.