Sier ja til vindmøller

Nordmenn som bor i vindkraftkommuner, er mest positive til vindmøller.

Foto: Solberg Production / Statoil
Energi

Vindmøllene gir tro på økte inntekter og flere lokale arbeidsplasser, viser en ny undersøkelse.TNS Gallup har på oppdrag fra Enova gjennomført en undersøkelse blant 2.189 nordmenn fra ni kommuner. Hensikten er å sammenligne funn i kommuner der vindkraft allerede er bygd ut med kommuner der vindkraft er planlagt bygd ut og med landet for øvrig.Undersøkelsen viser at folk som bor i kommuner der vindkraft er ferdig utbygd, er mest positive. Aller mest positive er de som faktisk kan se vindmøllene fra der de bor.Hele 80 prosent av de som bor i kommuner med utbygd vindkraft, er mer positive eller har et uendret inntrykk av vindkraften etter utbyggingen. 69 prosent av de som kan se vindmøllene fra eget hus, ønsker mer vindkraftutbygging.Etter at anlegget er i drift øker andelen som mener at vindmøllene gir mer penger til kommunen, skaper flere arbeidsplasser, tilrettelegger for bruk av naturen og gir lokalsamfunnet noe å være stolt av.- Dette viser at det faktisk er en stor aksept i befolkningen for å ha vindmøller på land, sier områdeleder Espen Borgir Christophersen i Enova til Dagsavisen.I dag er det 185 vindmøller i drift i Norge, mens 72 er under bygging. Christophersen mener det er potensial for 3.000 vindmøller på land i Norge. (©NTB)

Nyheter
Energi