Sparebank vil bruke gullkortet

Sparebank i Rogaland søker Statens Finansfond om tilførsel av kjernekapital.

Foto: Scanpix
Energi

Styret i Klepp Sparebank har besluttet å fremme søknad til Statens Finansfond om tilførsel av kjernekapital i form av fondsobligasjoner på inntil 75 millioner.Bakgrunnen for søknaden er å styrke soliditeten og legge til rette for fortsatt normal utlånsvirksomhet.Bankens kjernekapital var 10,8 prosent per 30.06.09.Kjernekapitaldekningen vil ved tilførsel av 75 millioner kroner bli 12,8 prosent.Endelig beslutning om kapitaltilførsel er betinget av godkjennelse i forstanderskapet og at det fremforhandles akseptable vilkår med Statens Finansfond, heter det i en melding.

Nyheter
Børs