Stabilt høy oljepris

Oljeprisen har klatret kraftig de siste dagene, mens prisene ligger stabilt torsdag.

Bølgene treffer en plattform - Foto: Terje Eide / Statoil

Brentoljen omsettes nå for 71,55 dollar fatet, som er en nedgang på 0,12 dollar i dagens handel. Da Oslo Børs stengte i går ble et fat brentolje omsatt for 70 dollar.WTI-oljen stiger 12 cent og handles for 72,51 dollar fatet.Barclays Capital skriver i en rapport at de venter en gjennomsnittspris på 76 dollar per fat i fjerde kvartal.Grønt lys for fusjonStyrene i Det norske oljeselskap og Aker Exploration har vedtatt en fusjonsplan mellom de to selskapene. Det meldes torsdag.Det avtalte bytteforholdet og andre vesentlige vilkår i den opprinnelige avtalen er uendret. Det norskes aksjonærer vil eie 82 prosent av det sammenslåtte selskapet og Aker Explorations aksjonærer 18 prosent.Nytt gassfunnTotal E&P Norge har avsluttet boringen av en avgrensningsbrønn ved gassfunnet Victoria, 22 kilometer nordvest for Heidrunfeltet.Funnet anslås til å være på mellom 20 til 60 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, men grundig evaluering av innsamlingsdataene trengs for å forstå ressurspotensialet.Fallende oljelagreUSAs lager av råolje falt med 4,7 millioner fat i forrige uke sammenlignet mot uken før. Analytikerne hadde ventet en fall på 2,5 millioner fat.Det fremgår av den ukesvise lagerstatistikken som presenteres av DOE (US department of Energy).Oljenalaytiker Torbjørn Kjus i DnB Nor Markets betegner lagertallene som bullish til nøytrale. På sikt kan prisen stige, men han advarer mot at høye lagre med bensin og destillert olje kan trekke ned prisen mot 50-tallet fremover.Barclays Capital skriver i Driftwood rapporten som SIX News har fått tilgang til at de fortsatt tror på en oljepris på 85 dollar fatet i 2010.