Statkraft-konsesjon i Skottland

Statkraft har fått konsesjon for bygging av et betydelig vindkraftverk i Skottland.

Foto: Solberg Production / Statoil
Energi

Statkraft har ifølge en melding fått konsesjon for bygging av et betydelig vindkraftverk i Skottland. Berry Burn Wind Farm kan bli tre ganger større enn vindparken Statkraft er i ferd med å bygge i Wales - og vil kunne forsyne over 43.000 britiske husstander medren, fornybar energi.Konsesjonen gjelder Berry Burn Wind Farm som er planlagt i et område ca 12 kilometer sør for byen Forres i Nord-Skottland. Konsesjonen gir rett til å sette opp 29 vindturbiner med en installert effekt på opptil 78,3 megawatt (MW). Til sammenlikning består vindparken som Statkraft i disse dager bygger i Wales av 10 turbiner. Berry Burn kan gi en årlig produksjon på opptil 200 GWh.Det er selskapet Catamount Energy Limited som har fått konsesjonen fra den skotske regjeringen. Selskapet eies med like store deler av Statkraft og amerikanske Duke Energy Corporation.Prosjektet vil ha en samlet pris på rundt 985 millioner kroner. Statkraft vil trolig ta en endelig beslutning om investeringen neste år.

Nyheter
Næringsliv