StatoilHydro gir gass

Allerede om tre år vil produksjonen av gass være like stor som oljeutvinningen, tror StatoilHydro som ser lyst på fremtiden.

Helge Lund, konsernsjef i Statoil - Foto: Finansavisen

På et seminar torsdag ble selskapets forventninger for Norge som gassnasjon lagt fram. Det er et lyst bilde som blir tegnet for norsk gasseksport i årene som kommer. Prognosene tyder på at gassreservene er svært store. Oppdagede og uoppdagede ressurser anslås å være nesten 6.000 milliarder kubikkmeter til sammen. I fjor eksporterte Norge til sammenligning 71 milliarder kubikkmeter gass til Europa.- Jeg er overbevist om at naturgass vil være en konkurransedyktig energikilde i mange tiår framover, sier konserndirektør Rune Bjørnson for Naturgass i StatoilHydro.Allerede i 2012 tror StatoilHydro at porteføljene av gass og olje vil være jevnbyrdige.Økt etterspørselGass utgjør i dag 23 prosent av den samlede verdien av norsk eksport, mens oljen utgjør 37 prosent. Til sammenligning utgjør verdien av fiskeeksporten knapt 4 prosent. I kroner var gasseksporten verdt 218 milliarder i 2008, mens den totale norske eksporten var på 958 milliarder kroner.StatoilHydro anslår at verdens behov for energi vil øke med rundt 14 prosent de kommende 15 årene. Det er denne etterspørselen, kombinert med Norges ressurser og nettverk, som gjør selskapet så optimistisk.- EU ønsker en liberalisering av markedet, blant annet ved å slippe til flere aktører. De har også satt seg svært ambisiøse klimamål, og uten gass vil ikke disse målene nås, sier Jan Rune Schøpp, som er direktør for Naturgass, strategi og analyse i StatoilHydro. (©NTB)