Sterk frykt for nytt oljeprisfall

I oljemiljøet er det frykt for ny resesjon og nytt oljeprisfall i 2010.

Bølgene treffer en plattform - Foto: Terje Eide / Statoil
Energi

Sjefen for markedsanalyse i StatoilHydro, Sandrine Tørstad, sier til NTB at en dobbeltresesjon vil gi et nytt fall i oljeprisen.Den forrige bunnen ble nådd julaften 24. desember 2008 da et fat nordsjøolje ble omsatt for 36,49 dollar per fat. Siden den gang har oljeprisen steget med vel 80 prosent.Men nå er Tørstad urolig for at det kan komme en ny nedtur.Mange farer- Risikoen er betydelig større for en prisnedgang enn sjansen er for prisoppgang, sa hun etter at StatoilHydros ferske prognoser for oljemarkedet ble presentert mandag.Det er mange faktorer som kan sende oljeprisen ned dersom de slår til: Fall i etterspørselen etter olje, en ny resesjon, at veksten globalt ikke tar seg opp og uro i et flere land i Midtøsten som medfører lavere oljeeksport.StatoilHydros prognose tar utgangspunkt i en normalsituasjon og at etterspørselen vil ta seg noe opp og øke med 0,7 millioner fat daglig. Da vil oljeprisen bli liggende rundt dagens nivå, i underkant av 70 dollar fatet.

Nyheter
Energi