Storaksjonær står frem i Noreco

Investor står frem med 17 prosent av aksjene i Noreco.

Flammen fra brønntest på Huntington, der Noreco er partner

I forbindelse med den rettede emisjonen i Noreco har Sector Asset Management gjennom Sector Omega ASA, som forvalter av de underliggende fond av Sector Umbrella Trust; Sector Maritime Investments, Sector Cognimetrica, Sector Speculare III and Sector Speculare IV, 23. september 2009 mottatt tildelingsbrev og inngått avtale om tegning av åtte millioner aksjer i Noreco. Kurs for aksjene er 15 kroner.Etter gjennomføringen av transaksjonen vil fondene eie totalt 39.923.475 aksjer, tilsvarende 16,83 prosent av utestående aksjer i Norwegian Energy Company ASA.