To faktorer kan drive oljeprisen ned

Torbjørn Kjus i DnB NOR Markets kaster lys på hvorfor det forventes oljeprisfall i høst.

Torbjørn Kjus i DnB NOR Markets - Foto: DnB NOR
Energi

Ifølge Kjus er det to faktorer som vil virke negativt på oljeprisutviklingen i høst; mengden spekulanter på NYMEX og forventning om ytterligere bygging av oljelagre.Om spekulanter:- Forandring i antall spekulanter i bransjen korrelerer pent med utviklingen til oljeprisen. Det var svak korrelasjon i høst, på grunn av finanskrisen, mens i år er det tilbake på normalt nivå. Det er nå 60 millioner fat råolje mer som er eiet av spekulanter enn "vanlig". Oljeprisen er ventet å falle 1,3 dollar per 10 millioner fat spekulantene selger. Oljeprisen bør da falle 8 dollar på spekulantenes råoljenedsalg, skriver Torbjørn Kjus i en rapport om oljeprisen.Om oljelagre: - De fundamentalere forholdene er negative. Vi forventer mindre etterspørsel etter råolje fra raffineriene de neste to månedene. Amerikanske råoljelagre vil, ifølge våre prognoser, bygge seg opp med seks millioner fat per uke i oktober, om råoljeimporten holder seg uendret. Importen vil trolig ikke falle, så vi forventer en bredere contango for oljeprisen i høst, skriver han.

Nyheter
Energi