Oceanteam Holding B.V og Toha Invest B.V er ifølge en børsmelding allokert henholdsvis 24.233.416 og 2.164.256 aksjer i forbindelse med den rettede emisjonen i Oceanteam. Emisjonskurs var 1,85 kroner.Etter dette har Oceanteam Holding B.V., Toha Invest B.V. og relaterte selskaper 122.269.744 aksjer og tegningsretter, noe som tilsvarer 81,09 prosent av aksjene i selskapet.
Presisert
Finansdirektør Ruud van der Steeg i Oceanteam sier til HegnarOnline at eierandelen på over 81 prosent i og for seg er korrekt i forhold til børsens informasjonskrav, men at tallet likevel bare er tull.Han viser til at warrants vil slå inn, noe som vil øke antallet aksjer betraktelig. Det vil bety at eierandelen til Oceanteam Holding B.V og Toha Invest B.V vil være mye lavere enn 81 prosent.