DNO er involvert i en voldgiftsak i Kurdistan relatert til en tredjepart. Tredjeparten ble ikke godkjent til å ta del i Production Sharing Agreements (PSA) som DNO inngikk i 2004, der de har 40 prosent økonomisk interesse.Denne saken er ikke relatert til den nåværende suspensjonen av selskapets virksomhet i Kurdistan, melder selskapet.Volgiftsaken er konfidensiell og selskapet vil derfor ikke gi ytterligere kommentarer til denne saken.- Gjennom våre samtaler med KRG har vi forstått det som at voldgiftprosessen ikke er en del av den nåværende suspensjonsperioden i Kurdistan, som DNO jobber med å løse så snart som mulig, skriver DNO i en børsmelding.