Norse Energy melder om et resultat etter skatt på minus 20,9 millioner dollar i tredje kvartal 2009, mot pluss 50,3 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble minus 27,2 millioner dollar, sammenlignet med pluss 46,4 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble minus 19,8 millioner dollar, mot pluss 16,2 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 31,5 millioner dollar, sammenlignet med 98,6 millioner dollar i tredje kvartal 2008.Norse Energy vil dele selskapet i en offshore letedel og et selskap for virksonheten i USA.Her erog