I dagens morgenrapport fra Nordea ser sjeføkonom Steinar Juel nærmere på hva vi kan forvente oss når IEA legger frem sine prognoser.- I dag publiserer det Internasjonale Energibyrået (IEA) World Energy Outlook, en publikasjon som gir oss en oppdatering på de langsiktige utsiktene for energimarkedet. De siste par årene har IEA justert kraftig ned de langsiktige oljeetterspørselsprognosene. De første "lekkasjene" som har kommet om rapporten tilsier at vi kan vente en slik nedjustering også i dag, sier Juel.- I tillegg ryktes det at IEA nå i bredere ordlag vil kommentere de høye oljeprisenes dempende effekt på veksten i verdensøkonomien. Rapporten tar for seg de langsiktige trendene i energimarkedene og burde derfor ikke gi store utslag i oljeprisen på kort sikt. Men - man skal aldri si aldri - oljeprisen er skvetten om dagen, sier Juel.- Mer interessant for oljeprisen på kort sikt er publiseringen av nye månedsrapporter fra EIA (også i dag), OPEC (onsdag) og IEA (torsdag). De vil gi oss en oppdatering på de mer nære utsiktene for oljemarkedet. IEAs rapport er den viktigste av disse og den som vanligvis gir størst prisutslag. EIA gir oss i hovedsak en oppdatering om det amerikanske markedet. Store justeringer i etterspørsels- eller tilbudsanslagene for de nærmeste par årene kan gi utslag i prisen - spesielt i mangel på viktige makrotall denne uken, avslutter Juel.