Det internasjonale energibyrået (IEA) er i dag ute med sin World Energy Outlook-rapport, og ifølge denne ventes et fall i energietterspørselen på to prosent i 2009, og i snitt 2,5 prosent årlig i perioden 2010-2015.Samtidig advarer IEA ifølge Reuters mot at verdens energiforbruk vil stige raskt de neste 20 årene hvis ikke en får på plass en avtale om å redusere CO2-utslippene. Hvis ikke regjeringer gjør noen tiltak i forhold til dagens politikk, kan energietterspørselen stige med i snitt 2,5 prosent i hvert av de neste fem årene.