Farstad Shipping melder om et resultat etter skatt på 397,0 millioner kroner i tredje kvartal 2009, mot 320,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 441,2 millioner kroner, sammenlignet med 322,0 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 352,6 millioner kroner, mot 427,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene (og gevinst ved salg) beløp seg til 871,9 millioner kroner, sammenlignet med 836,7 millioner kroner i tredje kvartal 2008.