Questerre melder om et resultat etter skatt på minus 1,58 millioner dollar i 3. kvartal 2009, mot 0,29 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble negativt med 3,48 millioner dollar, sammenlignet med pluss 0,59 millioner dollar året før.Driftsinntektene (etter royalty) beløp seg til 2,86 millioner dollar, sammenlignet med 7,38 millioner dollar i 3. kvartal 2008. Gjennomsnittlig daglig produksjon oppgis til 632 fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, ned fra 806 fat i samme periode i fjor.Regnskapet er belastet med nedskrivninger på over tre millioner dollar.Selskapet skriver blant annet i rapporten at boring på programmet St. Edouard 1A ble påbegynt i slutten av 3. kvartal.