Investeringene på norsk sokkel har mest sannsynlig nådd toppen i år og er ventet å ligge mellom 100 og 120 milliarder kroner i året frem til 2020.Dette skriver avisen Stavanger Aftenblad med henvisning til en rapport Econ har laget for Oljeindustriens Landsforening.- Selv om gassproduksjonen øker, går den totale produksjonen ned. Det betyr at oljevirksomhetens betydning for norsk økonomi vil falle i årene framover, sier seniorkonsulent Erling Kvadsheim i analysebyrået til avisen.Oljedirektoratet (OD) uttaler i den samme saken at nye områder må åpnes dersom Norge skal hente ut en størst mulig andel av oljen og gassen på norsk sokkel, skriver NTB.