Krever Lofoten og Vesterålen åpnet for oljeleting

En beslutning om å åpne Lofoten og Vesterålen for leting etter olje og gass må tas raskt, og feltene må bygges ut dersom det blir gjort funn, sier administrerende direktør Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Foto: Scanpix
Energi
Torsdag la OLF-direktøren fram organisasjonens konjunkturrapport for 2009 som blant annet slår fast at aktivitetsnivået på norsk sokkel vil holde seg godt over 100 milliarder kroner hvert år fram til 2013.Det betyr et noe lavere aktivitetsnivå de nærmeste årene enn i år. Men aktiviteten vil falle fra et historisk høyt aktivitetsnivå i år, det høyeste siden oljevirksomheten startet opp for 40 år siden.Men OLF-direktøren minner om at 46 prosent av den olje- og gassproduksjonen regjeringen legger til grunn vi at vi skal ha i 2030, er olje og gass fra funn som ikke er gjort i dag.- Dårlig tidArealer der det er leteboret de siste 15 årene, er snudd flere ganger, ifølge Vold.- Vi må bryte ut av de arealene vi har snudd og vendt på og åpne nye leteområder. Det gjelder Lofoten og Vesterålen, men også Barentshavet sør og Barentshavet nord, sier OLF-direktøren.- Når man vet at det i gjennomsnitt tar 15 år fra utvinningstillatelse gis og til funn blir gjort, må man skjønne at man ikke har god tid, men dårlig tid, sier Vold til NTB.Han sier det er nødvendig å åpne områder hvor det er lovende utsikter til å gjøre store funn. Grepet er å åpne for leting, og hvis det blir gjort funn, også åpne for utbygging. Lofoten og Vesterålen er det mest lovende området på norsk sokkel i dag, i tillegg til området fra Bodø til Senja, sier Vold.- Det dreier seg ikke bare om store inntekter til staten, men også om arbeidsplasser og store ringvirkninger. Det er flust av argumenter for å holde petroleumsaktiviteten oppe. Vi forventer at regjeringen, og Stortinget i siste instans, tar beslutning om åpning, slik at tingene ikke utvikler seg til det verre. Situasjonen vil bli vanskeligere hvis man ikke tar grep for å unngå at beslutninger utsettes i fireårsperiode eller fireårsperiode.BekymretNorsk leverandørindustri står for 65-70 prosent av de investeringene som olje- og gassnæringen sørger for hvert år.- Men innen verkstedsindustrien og leverandørindustrien merker flere allerede at det er manglende investeringer nettopp i det segmentet de sitter i. De som merker dette best, er de som har sin spesialitet innen feltutbygginger, sier Vold til NTB.Og årsaken til at nettopp denne gruppen merker det best, er at det de siste 15 årene ikke er gjort noe stort funn på norsk sokkel. Det siste store funnet var Ormen Lange i 1997.- Flere mindre funn er rett nok gjort i 50 prosent av letebrønnene, men disse funnene er gjennomgående små, og for små til å bli besluttet utbygget. Dette har konsekvenser for deler av leverandørindustrien, sier Vold. (©NTB)