De tre operatørene Statoil, Total og Det Norske Oljeselskap vurderer å samarbeide om å hente opp 200 millioner fat olje fra fire funn i Nordsjøen, skriver Stavanger Aftenblad.- Vi tok i vår et initiativ overfor Total og Det Norske Oljeselskap. Sammen har vi delt ut en studiekontrakt til et britisk selskap. I januar får vi deres rapport, og basert på denne vil selskapene eventuelt fatte en beslutning om en utbygging, sier Bjørn Laastad i Reserve- og forretningsutvikling i Statoil til avisen.Målet er å samarbeide om behandling og eksport av olje og gass fra området. Den nye plattformen har foreløpig ikke fått et navn, men både Frøy og Frigg nevnes som gode alternativer. (©NTB)