Oljeselskapet DNO International meldte i dag om et resultat etter skatt på 45,0 millioner kroner i 3. kvartal 2009, mot -2,6 millioner kroner i samme periode året før. Analytikere hadde ifølge SME Direkt forventet et resultat på 438 millioner kroner. Avviket kommer som følge av en avsetning på 396 millioner kroner i tredje kvartal for regnskapsårsaker for å ta hensyn til fordringer og andre mulige saker.- Usikkerheten råder i forbindelse med inntekter fra Tawke-eksport, skriver Gudmund Halle Isfeldt i DnB NOR Markets i en oppdatering.Meglerhuset påpeker at kvartalstallene var omtrent som de ventet, med unntak av avsetningen. DNOs nåværende kundefordringer er på 856 millioner kroner.DnB NOR Markets anslår at DNO får mellom 25 og 30 dollar per fat olje solgt lokalt i Kurdistan.Meglerhusets kursmål for aksjen er på 6 kroner. Dette er 25 prosent over dagens nivå, men 66 øre under det nivået DNO stod i den dagen aksjen ble satt i pause i forbindelse med forvirringen rundt KRG, Genel og DNO.