Gunnar Hirsti trekker seg som styreformann i Petromena med umiddelbar virkning, går det frem av en børsmelding.Videre har alle styremedlemmer, med unntak av Joar Terjesen, stilt sine plasser til disposisjon. Men de blir sittende til et nytt styre er på plass. Terjesen er valgt til midlertidig styreformann.Det vil bli kalt sammen til ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre.Leif Holst er utpekt til midlertidig administrerende direktør.- Styret har jobbet med å fullføre en restrukturering av selskapet og har kommet med et forslag. Forslaget har ikke blitt akseptert av en betydelig kontraktspart og kreditor, heter det i meldingen.Arbeidet med å finne en løsning på selskapets finansielle posisjon vil fortsette.