Statoil har inngått avtaler om leie av to rigger til norsk sokkel. Avtalene er inngått med riggselskapet Diamond Offshore for leie av riggen Ocean Vanguard, og med riggselskapet Saipem for leie av riggen Scarabeo 5.- Vi gikk ut i desember i fjor med forventinger om at markedet skulle gå ned til 2006-nivå, og disse forventningene har markedet nå respondert på. Vi er fornøyde med å ha oppnådd rimeligere riggkapasitet, slik at vi kan utvikle sokkelen videre, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil, i en melding.For Ocean Vanguard har avtalen en verdi på 382 millioner dollar (2,1 milliarder kroner), og en varighet på tre år, samt ett års opsjon.For Scarabeo 5 er verdien på avtalen 437 millioner dollar (2,4 milliarder kroner), og den har en varighet på tre år med ett års opsjon.Disse ratene gir et nytt prisnivå for rigger i lete- og kompletterningssegmentet, heter det i meldingen.