Irak-avtale: - Veldig positiv

Analytiker Trond Omdal i Arctic Securities sier til HegnarOnline at Statoils Irak-avtale er veldig positiv.

Publisert 12. des. 2009 kl. 17.25
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 412 ord
Photo: Dag Myrestrand / Statoil
Iraks oljeminister Hussain al-Shahristani kunngjorde lørdag at Statoil sammen med det russiske oljeselskapet Lukoil fått retten til å utvinne det gigantiske oljefeltet West Qurna-2 i Irak, Feltet er anslått å inneholde oljereserver på 12,9 milliarder fat olje og er et av de største oljefeltene i verden som ikke er utvunnet. Det er flere ganger Norges samlede reserver. Beregnet produksjon fra feltet er 1,8 millioner fat per dag.Torgeir Kydland, Statoils direktør for Eurasia, Midtøsten og Asia, sier til NTB at kontrakten er av stor betydning for selskapet.Lukoil vil i første omgang ha en andel på 85 prosent, mens Statoil får en andel på 15 prosent. Et irakisk selskap vil dessuten slutte seg til og ha en andel på 25 prosent. Prosentandelen for Statoil vil dermed bli 11,25, mens Lukoil sitter med 63,75 prosent.Avtalen som er inngått gir selskapene en fortjeneste på 1,15 dollar per fat produsert olje.Analytiker Trond Omdal i Arctic Securities, med bakgrunn fra Statoil, sier til HegnarOnline at han ser veldig positivt på avtalen, men at andelen for Statoil er liten.- Statoil gikk aggressivt ut og fikk det mest attraktive feltet i denne andre lisensrunden, sier han.Analytikeren slår fast at Statoil får full "cost recovery" pluss 1,15 dollar fatet.- Når man ganger 1,15 dollar med et stort tall, blir det store beløp, fastslår han.Med investeringskostnader typisk på 2-3 dollar per fat kan det innebære investeringer på 2,5-3 milliarder dollar for Statoil. Produksjonskostnadene på et slikt gigantfelt i Irak vil trolig ligge på 2 dollar fatet.Omdal mener kontraktene er utformet slik at en har rask tilbakebetaling av investeringen og at prosjektet er selvfinansierende i senere faser, som reduserer risikoen for mulig endring i kontraktene dersom det blir politiske endringer når Irak i større grad kan finansiere utviklingen av oljesektoren selv Han ser flere flaskehalser, fra vannsitasjonen til bemanning.Omdal vil ikke gjøre noe med sine Statoil-estimater som følge av lørdagens nyheter. Bakgrunnen for det er først og fremst at inntektene vil ligge noen år frem i tid, med planlagt platåproduksjon på 1,8 millioner fat fra 2016, som også kan være krevende på grunnav flaskehalser med hensyn til logisitikk, sikkerhet, infrastruktur, vann og gass til injeksjonsbrønner, kompetanse/bemanning og samordning av de ulike feltutviklingsprosjektene som involverer utenlandske selskaperInvesteringer i Irak er ikke risikofrie. Kydland sier til NTB at sikkerheten i landet er krevende, men at den har utviklet seg positivt.- Vi har god sikkerhet rundt vår virksomhet, er forberedt på å ta de sikkerhetstiltak som er nødvendige, og vil fortsette å gjøre det, sier han.