Oljeknøtt: - Meget spennende avtale

- Vi får redusert vår kapitalbehov og risiko vesentlig og vi kommer raskere i gang med et betydelig produksjonsvolum, sier styreleder Einar Askvig i Aladdin Oil & Gas Company ASA.

Publisert 9. des. 2009 kl. 11.24
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.01
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 243 ord
Styreleder Einar Askvig i Aladdin Oil & Gas Company ASA. Foto: Finansavisen
Aladdin Oil & Gas Company ASA (AOGC) har ifølge en melding inngått en intensjonsavtale med en Texas-basert investor-gruppe om finansiering og utvikling av de fem Veselovskoye-lisensene i Orenburg. Målet er å oppnå 7.500 fat produksjon i 2011.Investorgruppen har lang erfaring fra tilsvarende operasjoner i Kazakstan og Russland, og vil trinnvis over de neste to årene gå inn med et investeringsprogram på totalt 34 millioner dollar mot at de i samme periode trinnvis overtar 65 prosent av Stikito Ltd. Stikito Ltd. eier de fem aktuelle lisensene gjennom det russiske datterselskapet OOO Veselovskoye.Beløpet vil i sin helhet benyttes til utvikling av lisensene for å øke produksjonen. Investorgruppen vil gjennom AOGCs organisasjon i Orenburg selv ta aktivt del i utviklingen av lisensene.Denne avtalen priser Stikito Ltd. sine 2P-reserver til 3,8 dollar per fat. Stikito har 14 millioner fat 2P-reserver og AOGC har i dag totalt 54 millioner fat 2P-reserver i sin portefølje. I tillegg vil avtalen innebære at AOGC ikke vil ha ytterligere investeringsbehov på Veselovskoye-lisensene.- Dette er en meget spennende avtale for oss. Vi får redusert vår kapitalbehov og risiko vesentlig og vi kommer raskere i gang med et betydelig produksjonsvolum. Med dette har vi også fått med oss viktig ekspertise, samt at vi får synliggjort hvilke verdier som selskapet har opparbeidet gjennom de siste fire årene, sier styreleder Einar Askvig i meldingen.AOGC blir sittende igjen med 35 prosent av Stikito LTD.Avtalen forutsetter godkjenning av styret og av obligasjonseierne som har pant i Stikito Ltd.